Felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke és Épületszerkezettani Tanszéke – legalább 25 fő végleges jelentkezése esetén – 2019. februári kezdéssel a tűzvédelmi tervezői szakmérnöki szakon másoddiplomás képzést indít. A képzést az Oktatási Hivatal az OH-FHF/1992-2/2009 számon vette nyilvántartásba.

A négy féléves képzésben félévente 6 alkalommal szervezett, két-két napos, összesen 4 x 120 óra kötött elfoglaltságot jelent. A tanfolyamon félévenként 30, összesen 120 kreditpontot kell teljesíteni.

A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve később egyeztetett tárgyakból tett államvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő diplomadolgozat elkészítése, és az abban foglaltak, államvizsgán történő ismertetése illetve megvédése.

•    A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Tűzvédelmi tervezési szakirányú továbbképzési szak
•    A szakképzettség oklevélben történő megnevezése: Tűzvédelmi tervező szakmérnök
•    A szakirányú továbbképzés képzési területe: Műszaki képzési terület
•    A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei: Műszaki képzési területen legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai képzésben) szerzett mérnök szakképzettség.
•    A képzés költsége: A képzés tandíjköteles (180 000 Ft/félév), amelyet az első félévre a beiratkozással egyidejűleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, áfája 0%; fizetését a munkáltató is átvállalhatja.

A képzéssel kapcsolatos további tájékoztató (tematika, képzési terv) a tanszék honlapján
(www.egt.bme.hu) olvasható, illetve a szak felelőseitől kapható.

Jelentkezést vagy korábbi előzetes jelentkezés megerősítését, az elérhetőség és a költségvállalás megadásával, legkésőbb 2019. február 10-ig a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. II. em. 31., e-mail: info@egt.bme.hu.) címekre várjuk.

Budapest, 2017. július 21.

Dr. Takács Lajos Gábor
egyetemi docens, szakfelelős
BME Épületszerkezettani Tanszék
email: ltakacs@epsz.bme.hu   

Szikra Csaba
Építészmérnöki Kar
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék
Tel.: 463 2158,
szikra@egt.bme.hu

Képtalálat a következőre: „naptár icon” A képzés részletes aktuális programja