Szoláris épületek tervezése és szerkezetei

A tárgy tartalma, rövid tematika:
Feladata: A tárgy tematikájában kapcsolódik a “Lakóépületek energiatudatos épületgépészeti rendszerei” és a “Energiatudatos tervezés módszerei és szerkezetei” c. tárgyakhoz. A három tárgy célja az energiatudatos építés alapelveinek és a megújuló energiaforrások bemutatása az építészet és épületgépészet területén. A tárgyat építész hallgatóknak ajánljuk elsősorban, de más hallgatók is felvehetik. Ajánlott előtanulmány: épületfizika. A három tárgy tetszőleges sorrendben hallgatható.

Az aláírás megszerzésének feltételi: Az előadások 2/3-nak látogatása.

A vizsgáról röviden: A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán három elméleti jellegű kifejtendő kérdésre kell válaszolni. A megoldáshoz 60 perc áll rendelkezésre.

Amennyiben a hallgató a vizsgajelentkezését a Neptun rendszeren keresztül a vizsgát megelőzően 24 órával nem mondja le, valamint vizsgáról igazolatlanul távol marad, úgy a hallgatót különeljárási díj befizetésére kötelezzük. A hallgató a következő vizsgát csak a különeljárási díj befizetésének igazolása után kezdheti meg.

A tárgyal kapcsolatos kérdéseket a tantárgy felelősének Szikra Csabának emailben tehet fel.

Részletes tantárgytematika:
1. hét: Bevezető előadás. Alapfogalmak. Szoláris és defenzív tervezési stratégiák. Mintapéldák.
2. hét: Klimatikus adottságok. Szoláris tervezés épületfizikai alapjai. Üvegházhatás jelensége.
3. hét: Épületenergetikai számítások 1. rész. Épületek energiamérlege.
4. hét: Épületenergetikai számítások, 2. rész. Direkt sugárzási nyereség számítása.
5. hét: Üvegezések tulajdonságai. Keretszerkezetek.
6. hét: Árnyékoló szerkezetek.
7. hét: Passzív szolár szerkezetek I. Transzparens hőszigetelés, tömegfal, trombe-fal, fázisváltó anyagok.
8. hét: Passzív szolár szerkezetek II. Napterek (télikert, üvegház, atrium).
9. hét: Passzív szolár szerkezetek III. Napkémény, légkollektor, hibrid rendszerek.
10. hét: Szakmai kirándulás
11. hét: Az indirekt hőnyereségek számítása.
12. hét: Laborgyakorlat.
13. hét: Számítási példák I.
14. hét: Építési példák.