Középületek légtechnikai berendezései

Előadó: Dr. Palócz Miklós
Kötelezően választható: - ,
Szabadon választható: bármely szakirány,
Heti óraszám: 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat,
Tárgy lezárása: vizsga ,
Kreditpont: 4,
Előzetesen hallgatandó: Épületgépészet, Középülettervezés ,
Félév: őszi.

A tárgy tartalma, rövid tematika:
A tantárgy keretén belül ismertetésre kerülnek a középületek korszerű légtechnikai berendezéseivel kapcsolatos kialakítási, méretezési és energetikai kérdések.

A tantárgy célja olyan ismeretanyag közlése, ami a kötelező ismereteken túlmenően szükséges a középületek tervezésénél az építészek számára. A tárgy ismeretanyaga szorosan kapcsolódik a Komplex tervezési tantárgyhoz, az itt tanultak közvetlenül hasznosíthatók a tervezési munkában.

A tárgyalt főbb témák:
Elméleti összefoglalás, méretezési alapadatok. Légtechnikai berendezések fajtái, rendszerek kialakítása, hő-lég- és páratechnikai méretezés.

Központi, helyi és egyedi berendezések. Légcsatorna hálózat, készülékek, levegő befúvó és elszívó szerkezetek kialakítása.

Akusztikai, környezetvédelmi vonatkozások. Esettanulmányok, épületlátogatás.

Segédlet biztosítva.

Szabadon választható: bármely szakirány