Hőkomfort a helyiségekben

Előadó: Dr. Magyar Zoltán
Szabadon választható: bármely szakirány
Heti óraszám: 1+1
Tárgy lezárása: vizsga
Kreditpont: 2
Félév: őszi, tavaszi
Ajánlott előtanulmány: Épületgépészet 1, Épületgépészet 2

A tárgy tartalma, rövid tematika:
A tantárgy célkitűzései között szerepel valamely helyiség mikroklíma paramétereinek megfogalmazása, ezek biztosítása épületgépészeti-, épületszerkezeti-, építészeti eszközökkel. Az elméleti megfontolásokon, gyakorlati példákon túlmenően üzemelő épületek bemutatása, e tapasztalatok értékelése is segítséget nyújt a tárgy elsajátításában.

Tárgyalt témák:
Mikroklíma követelmények. A levegőparaméterek hatása az ember közérzetére, hőnyeresége, nedvességterhelése. Hőtranszport befolyásolása építészeti-, épületszerkezeti eszközökkel.
Homlokzati üvegezési arány megválasztásának energetikai szempontjai.
Hőleadók. Élettani, közérzeti hatásuk.