Épületgépészet 2

Előadók: Dr. Magyar Zoltán - Dr. Kontra Jenő - Szikra Csaba - Gyurcsovics Lajos - Szabó Gergely
A tárgy jellege: kötelező,
A tárgy kimérete: 2 óra előadás
A tárgy kreditpont értéke: 2
Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadásokon való részvétel
A kreditpont megszerzésének feltétele: vizsga,
Meghirdetve: őszi, tavaszi félévben.

A tárgy tartalma, rövid tematika:
Feladata: Az építészmérnököt olyan alapvető épületgépészeti tudással ellátni, amely alapján az épületgépész partnerral optimálisan együtt tud működni, és képessé válik alapvető döntéseket önállóan meghozni.

Építőipari hőtechnika: Épületek energiamérlege, hőveszteség, hőszükséglet, hőterhelés. Hőfokhíd. Emberi szervezet hővesztesége, komfortfeltételek.

Épületek fűtése, hőellátása: A fűtőberendezés teljesítménye a méretezési hőszükséglet alapján. Hőveszteség pótlása helyi és központi fűtőberendezéssel. Hőtermelők, konvektív és sugárzó hőleadók. Tüzelőanyagszükséglet. Fűtési hálózat kialakítása, kapcsolata az épülettel. Alternatív energiaforrások. Biztonsági és építészeti előírások.

Légtechnika: Különböző funkciójú épületek légtechnikai követelményei. Légszennyeződések. Légtechnikai rendszerek (szellőztetés, ködtelenítés, légfűtés, léghűtés, légkondicionálás). Gépházak, légcsatornarendszerek kialakítása, elhelyezése. Levegőbevezetés zárt térben, befúvó, és elszívó szerkezetek. Energiatakarékosság lehetőségei. Építészeti-épületszerkzeti kölcsönhatások.

Javasolt egymásraépülés a kapcsolódó tárgyakkal: Az "Épületfizika" c. tárgy teljesítése, vagy azonos szemeszterben való felvétele.