Dr. Kontra Jenő
egyetemi tanár, tanszékvezetőh.
Telefon: 463-2158
Email: kontra@egt.bme.hu
Please scroll down to read the English language version!


Publikációk
Oktatás
Energetika, épületgépészeti, fűtéstechnika, megújuló energiák hasznosítása, kiemelt terület a geotermális energia és az ökologikus építészethez kapcsolódó korszerű, energiatudatos rendszerek.

Kutatás
Fő kutatási területek:
  • geotermális energiahasznosítás,
  • kórház energetika,
  • épületek teljeskörű energetikai felújítása,
  • megújuló energiák hasznosítása.

Tudományos CV
Speciális tudományterületek művelése, geotermális energiahasznosítási tankönyv szerkesztése, nemzetközi tudományos együttműködés a szomszédos országok egyetemeivel: Pozsony, Temesvár, Kassa stb. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságban aktív közreműködés (Kolozsvár).

Dr. Jenő Kontra
Professor of Building Energetics
Deputy Head of Department
Telephone: 463-2158
Email: kontra@egt.bme.hu


Publications

Education
Building energetics, heating, renewable energy sources, geothermal energy system, integrated, ecological, energy counscious building energy systems.

Research
Main research fields:
  • geothermal energy,
  • energetics of hospitals,
  • energy refurbishment of buildings,
  • renewable building energy systems.